• کربلا و هویت دادن به زنان
در فرهنگ امو ي، زن ابزاري در خدمت اميال حاكمان است، و هركس قدرتش بيشتر است ارزشش بيشتر و بدينسان پوچي نه تنها نصيب مردان مي شود، بلكه به سراغ زنان هم درخالص ترين جبهه خواهدآمد. در فرهنگ كربلا اگر مردان ميدان دارند، زنان نيز صحنه پردازند و اگر مردان با ن…
• پیام عاشورا
  واقعه عاشورا از حیث فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و به خصوص از منظر هویت دینی ، دارای پیام های متعددی است که تاکنون الهام بخش و الگوساز گفتما…
• چرا این همه هجمه به یک مقتل خوانی؟!
  به زودی  
• دعايم مستجاب
دعایم مستجاب شد خانوم شماره بدم؛ خانوم... برسونمت؛ خانم چند لحظه از وقتتو به ما میدی؛ این ها جملاتی هستند که دخترک در طول مسیر خوابگاه تا…
• زینب و سر پرستی کاروان اسرا
نقش زنان در حماسه عاشورا مشعل جاویدانه ای است که تا ابد خاموش نخواهد شد. پویندگان راه بزرگواری و جویندگان گذرگاه اوج گیری به سوی کمال و سعا…
• عاشورا
• نقش زنان در فرهنگ سازی حادثه عاشورا در دهه شصت هجری
در روز عاشورا مادران، زنان، خواهران و دختران بسیاری بودند که مردان خود را به مبارزه در راه امام حسین (علیه السلام) ترغیب و تشویق می کردند. ام وهب یکی از آن ها بود که به فرزندش فرمود: برخیز ای پسرم فرزند دختر رسول خدا را یاری کن.  فرزندش به میدان رفت…
• تربیت سیاسی در نهضت کربلا
اول تربیت سیاسی عبارت است از فعالیتی منظم و مستمر براي شکوفا نمودن استعدادهاي آدمیان جهت تولید، کسب حفظ و توزیع قدرت سیاسی دولت و حکومت و ن…
• بسیج در کلام امام
بسم الله الرحمن الرحیم تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران یقینا از برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود که بر ملت عزیز و انقلاب اسلامی ایران ارزانی شد. در حوادث گوناگون پس از پیروزی انقلاب خصوصا جنگ، بودند نهادها و گروه های فراوانی که با ای…
• ویژگی اصحاب امام حسین نسبت به ولی خود
يكی از مظاهر قوت و كمال نهضت حسينی اينست كه آنها با آنهمه شدت و گرفتاری هيچكدامشان ملحق به دشمن نشد ولی توانستند از لشكر غالب طرف‏ مقابل…